تبلیغات
✘نفـــــــــس✘ - مـــَن زنــــَم.....

✘نفـــــــــس✘

유+웃=❤

مـــَن زنــــَم.....

من زنم ...

بادست هایی که دیگر دلخوش به النگو هایی نیست که زرق وبرقش شخصیتم باشد

میدانی؟دردآور است من آزاد نباشم تاتو به گناه نیفتی..قوس های بدنم به چشم هایت بیشتر از تفکرم می آیند.

دردم می آید باید لباسم را با میزان ایمان شما تنظیم کنم ...

دردم می آید ژست روشن فکریت تنها برای دختران غریبه است به خواهرومادرت که میرسی قیصرمیشوی

دردم می آید درتختخواب باتمام عقیده هایم موافقی وصبح ها از دنده دیگری از خواب پا میشوی تمام حرف هایت عوض میشود

دردم می آید نمی فهمی تفکر فروشی بدترازتن فروشی است.

حیف که ناموسی برای تو نه تفکرحیف که فاحشه ی مغزی بودن بی اهمیت تراز فاحشه تنی است

من محتاج درک شدن نیستم  دردم می آید خر فرض شوم

دردم می آید آنقدر خوب سر وجدانت کلاه میگذاری وهربار که آزادیم را محدود میکنی می گویی من به تو اطمینان دارم  اما اجتماع خراب است

نسل تو هم که اصلا مسؤول خرابی هایش نبود

می دانی؟

دلم از مادر هایمان میگیرد بدبخت هایی بودند که حتی می ترسیدند باور کنند حقشان پایمال شده خیانت نمی کردند نه برای اینکه از

زندگی راضی بودند نه

خیانت هم شهامت میخواست

نسل تو از مادرهایمان همه چیز را گرفت جایش النگو داد مادرم از خدا می ترسید... از لقمه ی حرام می ترسید ازهمه چیز می ترسید

تو هم که خوب میدانی

ترساندن بهترین ابزار کنترل است

دردم می آید ...این را هم بخوانی  میگویی اغراق است

ببینم فردی که دختر مردم زیر پاهایش مرد او شاید به جرم موی بازش کتک میخورد  باز هم همین را میگویی

ببینم آنجا هم اندازه ی درون خانه غیرت داری؟

دردم می آید که به قول شما تمام زن های اطرافتان خرابند وآنهایی که نیستند هم فامیل  خودتانند اگر روزی جرات پیدا کردی از مادرت

بپرس بیچاره سرخ میشود

وجوابش را باورکن به خودش هم نمی دهد

دردم می آید از همه ی بــی کسی دردم مــی آید...

 ;


 

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/
+ نوشته شده در جمعه 23 فروردین 1392 ساعت 01:33 ب.ظ توسط nafas .. نظرات |